Ankieta

Mając na uwadze opinie naszych klientów, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

 

Skala punkatcji:

1 - bardzo słabo, 2 - słabo, 3 - dostatecznie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze

Współpraca i komunikacja
Handel i logistyka
Jakość
Spotkania handlowe