Fundusze europejskie

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o. , poprzez inwestycję

w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

"INCOBEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskeigo na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o. poprzez modernizację parku maszynowego oraz zakup środków trwałych

 Wartość projektu: 1 583 456.30

Wartość dofinansowania: 750 000.00

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskeigo na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 Udział INCOBEX Sp. z o.o. w targach Amper 2011 w Czechach w mieście Brno jako element promocji przedsiębiorstwa

 Wartość projektu: 57632.00

Wartość dofinansowania: 26700.00

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskeigo na lata 2007-2013 znajdują się na stronie