Kontakt


INCOBEX Sp. z o.o.

43-300 Bielsko - Biała,  ul. Grażyńskiego 71
tel.: (33) 822-70-63, 82-82-400 
fax: (33) 822-70-63 wew. 220


 

Dział Sprzedaży

 

Dyrektor Sprzedaży
Damian Asztabski 
tel.kom. 0 512 868 353
e-mail: asztabski@incobex.pl
Dyrektor Handlowy
Sławomir Sidorek
tel. kom. 0 664 950 028
e-mail: sidorek@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon I)
Mateusz Herfort
tel. kom. 0 694 414 472
e-mail: herfort@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon II)
Przemysław Szewców 
tel. kom. 0 795 518 602
e-mail: szewcow@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon III)
Paweł Krzyszowski
tel. kom.  0 668 304 046
e-mail:krzyszowski@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon IV)
Damian Kułak 
 tel. kom. 0 664 487 699
e-mail:  kulak@incobex.pl 
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon V)
Łukasz Szymański
tel. kom. 0 795 518 601
e-mail: szymanski@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon VI)
Paweł Marciniak
tel. kom. 0 668 302 708
e-mail: marciniak@incobex.pl

Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Gabriela Pajestka

tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 662 082 991
e-mail: pajestka@incobex.pl
Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Krzysztof Wieczorek
tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 664 487 469
e-mail: wieczorek@incobex.pl
Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Michał Slot
tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 696 417 597
e-mail: slot@incobex.pl

 

Dział Ofertowania

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres : zapytania@incobex.pl

Kierownik Działu Ofertowania                                                           
(rozdzielnie nn)
Jacek Filapek 
tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 218
tel. kom. 0 604 980 539
e-mail: jfilapek@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(rozdzielnie nn)
Marcin Matyjasik
tel.+48 (033) 82 82 405
tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 219
e-mail: matyjasik@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(rozdzielnie nn)
Tomasz Pawlik
tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 206
tel. kom. 0 608 038 532
e-mail: pawlik@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(obudowy, akcesoria)
Sławomir Smaza
tel.+48 (033) 82 82 405 wew. 207
tel. kom. 0 575 301 822
e-mail: smaza@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania 
(obudowy, akcesoria)
Agnieszka Oracz
tel.+48 (033) 82 82 405 wew. 215
tel. kom. 0 733 806 349
e-mail: oracz@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania                                                      
(rozdzielnie nn)
Aleksander Kozik
tel. kom. 0 512 868 363
e-mail: kozik@incobex.pl
Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Mirosław Rosikoń
tel. kom. 0 698 833 127
e-mail: rosikon@incobex.pl 
Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Piotr Siekierka
tel. kom. 0 668 303 529
e-mail: siekierka@incobex.pl 
Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Izabela Błachut
tel. kom. 0 536 483 659
e-mail: blachut@incobex.pl
Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Łukasz Płatek
tel. kom. 0 535 190 415
e-mail: platek@incobex.pl
Dział Reklamacji 
Tomasz Gaweł
tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 222
tel. kom. 0 666 885 489 

e-mail: reklamacje@incobex.pl

 

 

Oddział Łódź

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 13
tel.: (42) 292 99 61
fax: (42) 292 99 62
e-mail: lodz@incobex.pl

Dyrektor Oddziału                                                                     
Jacek Lech 
tel. kom. 0 668 302 514
e-mail: lech@incobex.pl
Specjalista ds. Produkcji
Krzysztof Tomczak
tel. kom. 0 668 302 179
e-mail: tomczak@incobex.pl

Kierownik Produkcji 
Michał Borowiak

tel.+48 (042) 292 99 61
tel.kom. 0 795 518 605
e-mail: borowiak@incobex.pl

Mapa dojazdu do oddziału Łódź (kliknij mapę aby wyświetlić w Mapach Google)

 

Oddział Lublin

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 61
tel.: (81) 718-00-22
e-mail: lublin@incobex.pl

Dyrektor Oddziału                                                                     
Konrad Borzęcki
tel. kom. 0 668 303 557
e-mail: borzecki@incobex.pl
Kierownik Produkcji
Sebastian Kurys
tel. kom. 0 668 026 889
e-mail: kurys@incobex.pl

Mapa dojazdu do oddziału Lublin (kliknij mapę aby wyświetlić w Mapach Google)

Biuro Handlowe w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Nasyp 6

Dyrektor Sprzedaży 
Damian Asztabski 
tel.kom. 0 512 868 353 
e-mail: asztabski@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania                                                      
(rozdzielnie nn)
Aleksander Kozik
tel. kom. 0 512 868 363
e-mail: kozik@incobex.pl
Specjalista ds.  Ofertowania
(rozdzielnie nn)
Mirosław Rosikoń
tel. kom. 0 698 833 127
e-mail: rosikon@incobex.pl  
Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Piotr Siekierka

tel. kom. 0 668 303 529
e-mail: siekierka@incobex.pl  

Specjalista ds.  Ofertowania 
(rozdzielnie nn)
Izabela Błachut

tel. kom. 0 536 483 659
e-mail: blachut@incobex.pl

Mapa dojazdu do oddziału Gliwice (kliknij mapę aby wyświetlić w Mapach Google)


Dział Księgowości i Wierzytelności

Główna Księgowa                                                              
Urszula Lasek-Górna
tel.+48 (033) 82 82 402 
tel. kom. 0 606 141 197
e-mail: gorna@incobex.pl
Wierzytelności
Dominika Beniuk-Langer
tel.+48 (033) 82 82 407
tel. kom. 0 668 148 656
e-mail: langer@incobex.pl

1. Administratorem moich danych osobowych, przekazanych w treści niniejszego formularza, jest INCOBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Grażyńskiego 71, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000191824, NIP 5471896027 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowym jest możliwy w formie telefonicznej pod nr (33) 822-70-63 lub pocztą elektroniczną na adres inspektor

@incobex.pl

2.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [RODO]) -  przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane.

3.Dane osobowe będą przetwarzane celem:

a)Zawarcia i wykonania przez Administratora umów z kontrahentami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów – w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, podatkowego lub rachunkowości (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c)prowadzenia korespondencji z kontrahentem lub jego przedstawicielami, dochodzenia roszczeń lub promocji własnych towarów lub usług. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Moje dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę– w szczególności wyrażoną w treści niniejszego formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

5.Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, z tym, że brak ich udostępnienia może uniemożliwiać Administratorowi wykonanie umów  zawartych z kontrahentami (jak np. umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), a także realizację usług posprzedażowych i gwarancyjnych.

6.Dane osobowe kontrahenta lub jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza osoby którym Administrator powierzy przetwarzanie danych (w tym: administratorzy infrastruktury, podwykonawcy, osoby realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług, doradcy i audytorzy), a także inni administratorzy.

7.Administrator może przekazywać moje dane osobowe do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, moje dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

8.Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania przez Administratora.

9.Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych;

10.W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.