ponuda

Poliesterska kućišta – DIN tip

DIN tipovi kućišta izrađeni su od prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima u skladu sa standardom DIN 14598 i namijenjeni su za vanjsku primjenu za ugradnju električne ili telekomunikacijske opreme.

DIN tipovi kućišta su različitih veličina i namijenjeni za ugradnju različitih tipova opreme.

DIN kućišta koriste se kao standardni kabelski razvodni uređaji, mjerni i rasklopni uređaji te kao ormari za upravljanje pumpama ili rasvjetom. Koriste se za vanjska rješenja. Karakterizira ih velika mehanička čvrstoća i otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje.

 

Osnovni parametri i standardi čije zahtjeve ispunjavaju DIN kućišta:

 • Nazivni izolacijski napon - 690V
 • Nazivna struja - 1000A
 • Stupanj zaštite - IP 44, IK 10
 • Klasa zaštite - II
 • Boja - RAL 7035
 • Kategorija zapaljivosti -V0
 • Otpornost na prekomjernu toplinu - 960°C
 • Otpornost na vremenske uvjete - test UV

Sva su naša kućišta prošla detaljna ispitivanja u akreditiranom laboratoriju te posjeduju certifikate kojima se potvrđuju vrlo visoki parametri kao i usklađenost s odgovarajućim standardima i direktivama Europske unije:

 • Directive of the European Union LVD 2014/35/UE
 • Directive of the European Union RoHs 2011/65/UE
 • PN-EN 61439-1; PN-EN 61439-2; PN-EN 61439-5;
 • PN-EN 62208; PN-EN 60529; PN-EN 62262; PN-E 05163

Preuzmite katalog proizvoda Incobex