incobex

Sredstva EU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o., poprzez inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 

"INCOBEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

https://rpo.slaskie.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o. poprzez modernizację parku maszynowego oraz zakup środków trwałych

 

 Wartość projektu: 1 583 456.30

 

Wartość dofinansowania: 750 000.00

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskeigo na lata 2007-2013 znajdują się na stronie 

https://rpo.slaskie.pl/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 Udział INCOBEX Sp. z o.o. w targach Amper 2011 w Czechach w mieście Brno jako element promocji przedsiębiorstwa

 

 Wartość projektu: 57632.00

 

Wartość dofinansowania: 26700.00

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

https://rpo.slaskie.pl/