Aktualności

Cechy szczególne budowy i działania rozdzielnic niskiego napięcia

Cechy szczególne w budowie i eksploatacji rozdzielnic niskiego napięcia

 

Aby zapobiec poważnym niebezpieczeństwom i urazom, urządzenia do dystrybucji niskiego napięcia elektrycznego muszą być zainstalowane i zakonserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu 20 czerwca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie LVD 2014/35/UE dotyczące harmonizacji przepisów prawnych w zakresie dostarczania sprzętu elektrycznego, które sformułowało cele ochronne, takie jak wykluczenie zagrożeń w przypadku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu, lub ze względu na temperatury, łuki elektryczne oraz promieniowanie. W artykule omówiono ważne cechy szczególne związane z budową i eksploatacją rozdzielnic niskiego napięcia, które zawsze należy brać pod uwagę.

 

Obowiązkowe oznaczenia CE

 

Przy wyborze urządzenia należy zawsze sprawdzić wyposażenie elektryczne pod kątem oznakowania CE. Gwarantuje to, że rozdzielnica niskiego napięcia zbudowana jest zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i jest gotowa do pracy. W widocznym miejscu należy umieścić tabliczkę znamionową z następującymi informacjami, takimi jak producent, oznaczenie typu, prąd znamionowy itp.

 

 

Inne szczególne cechy w budowie i eksploatacji rozdzielnic niskiego napięcia – odpowiednie normy EN

 

Zgodnie z odpowiednimi normami EN możliwe jest zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa personelu obsługującego i niezawodności oraz optymalnej adaptacji urządzeń. Przede wszystkim istotne są normy takie jak EN 61439-1, EN-61439-2, EN-61439-5.

Wybierając rozdzielnice niskonapięciowe firmy Incobex, mają Państwo pewność, że są one zbudowane zgodnie ze wszystkimi zasadami konstrukcyjnymi i dzięki temu mają specjalne cechy, które minimalizują ryzyko wstąpienia zwarć łukowych i innych potencjalnie niebezpiecznych zjawisk. Oczywiście nasze produkty, które są eksploatowane w obudowach termoutwardzalnych STN lub DIN, posiadają odpowiedni znak CE i mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.