incobex

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności firmy „INCOBEX” Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i potrzeby Klientów. Celem firmy jest również osiągnięcie pozycji lidera na rynku w zakresie produkcji:

  • obudów z tworzyw poliestrowych,
  • rozdzielnic elektrycznych,
  • złącz kablowych,
  • wyposażenia rozdzielnic.

W tym celu systematycznie doskonalimy jakość naszych wyrobów, zgodnie z wymogami, potrzebami i oczekiwaniami klientów, prowadzimy działania w zakresie poprawy współpracy ze wszystkimi kontrahentami, dostawcami i pracownikami na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a także wdrażamy działania zmierzające do wykorzystywania szans oraz ograniczania ryzyk – zarówno wewnętrznych, jak i rynkowych.

 

Podnosimy świadomość naszych pracowników w zakresie znaczenia ich pracy na osiągnięcie satysfakcji naszych Klientów w zakresie współpracy z firmą „INCOBEX”. Doskonalimy procesy zakupów i realizacji zamówień, aby były one skuteczniejsze, wydajniejsze i bardziej elastyczne.

 

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

  • zapewnienie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015,
  • indywidualna obsługa zamówień, przejrzyste zasady współpracy, partnerskie kontakty zapewniające najwyższy poziom zadowolenia i lojalności Klientów,
  • śledzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz ciągłe wzbogacanie oferty,
  • zapewnienie działań posprzedażowych, opieki i stosowanie zasady natychmiastowej reakcji na potrzeby naszych Klientów.

Zarząd zobowiązuje się do współtworzenia jakości w odniesieniu do procesów, wyrobów i usług, postępując w sposób uporządkowany,

według jednolitych zasad opartych na wymaganiach normy PN - EN ISO 9001:2015.

Zarząd

Bielsko-Biała 05.01.2018