incobex

Historia firmy

1993

Założenie spółki cywilnej

Współzałożyciel firmy, obecny Prezes Zarządu spółki Adam Beniuk w swoim gabinecie.

1996

Pierwsze targi energetyczne w Katowicach

Współzałożyciel Incobex Sp. z o.o., obecny Wiceprezes Zarządu spółki Dariusz Filapek prezentuje na targach energetycznych w Katowicach serię obudów laminowanych będących jednym z pierwszych wyrobów firmy.

1997

Przeniesienie siedziby firmy

W roku 1997 miało miejsce przeniesienie siedziby firmy do obecnej lokalizacji przy ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej.

1999

Powstanie Incobex Sp. z o.o.

Założenie spółki Incobex sp. z o.o. i rozpoczęcie produkcji obudów termoutwardzalnych serii ST.

 

W ciągu 2 lat od startu działalności nowej spółki do seryjnej produkcji wprowadziliśmy 27 typów obudów termoutwardzalnych ST.

2003

Wdrożenie ISO 9001

Dla zapewnienia najwyżej jakości oraz powtarzalności naszych wyrobów w 2003 wdrożyliśmy standard ISO 9001, który do dzisiaj funkcjonuje i jest stale doskonalony.

2007

Nowa seria obudów STN

W roku 2007 skorzystaliśmy z dotacji unijnych tworząc nową serię obudów STN, które na bieżąco udoskonalamy i do dzisiaj z powodzeniem sprzedajemy na rynku. W pierwszych 2 latach wprowadziliśmy do produkcji 37 typów obudów, obecnie w naszej ofercie dostępnych jest ponad 230 rodzajów obudów STN.

2007

Wdrożenie ERP

Wdrożenie pierwszego oprogramowania klasy ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) - aplikacja do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

2008

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby przedsiębiorstwa

W związku z dynamicznym rozwojem i zwiększającą się skalą działalności rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby naszego przedsiębiorstwa, do której przenieśliśmy całą administrację oraz większość dotychczasowej produkcji.

2011

Budowa magazynu wysokiego składowania

Chcąc sprostać wymaganiom rynku w roku 2011 postanowiliśmy zwiększyć przestrzeń magazynową w celu skrócenia terminów realizacji zamówień klientów.

2011

Otwarcie oddziału w Łodzi

Celem poprawy współpracy z klientami ze środkowej Polski w 2011 roku otworzyliśmy oddział produkcjyjno-handlowy w Łodzi.

2014

Rozpoczęcie budowy nowej hali magazynowo-produkcyjnej

Dalsze rozszerzanie oferty asortymentowej oraz wzrost popytu na nasze wyroby zaowocowało budową nowej hali magazynowo-produkcyjnej. Prace nad nowym budynkiem rozpoczęto w roku 2014.

2014

Otwarcie biura handlowego w Gliwicach

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym w 2014 roku otworzyliśmy biuro handlowe w Gliwicach.

2015

Wprowadzenie do oferty handlowej nowej serii obudów DIN

Uzyskanie środków z Unii Europejskiej pozwoliło na rozwinięcie naszego parku maszynowego i rozpoczęcie produkcji obudów zgodnych z normą DIN 14598.

2015

Otwarcie oddziału w Lublinie

Dynamiczny rozwój sprzedaży w południowo-wschodniej Polsce zaowocował otwarciem oddziału produkcyjno-handlowego w Lublinie.

2018

Stworzenie laboratorium wewnątrzzakładowego

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz powtarzalności wyrobów utworzyliśmy wewnątrzzakładowe laboratorium badające jakość surowców, komponentów i finalnych wyrobów.

2018 / 2019

Wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy ERP i APS

Mając na celu bardziej precyzyjne planowanie, sprawną rejestrację produkcji, zarządzanie magazynami i sprzedażą, Zarząd Spółki podjął w roku 2018 decyzję o rozpoczęciu procesu wdrożenia nowego systemu klasy ERP i APS.

2020

Uzyskanie certyfikatu z nadzorem SEP BBJ

Jako pierwszy producent obudów termoutwardzalnych i rozdzielnic elektrycznych nn w Polsce uzyskaliśmy certyfikację naszych wyrobów z nadzorem jednostki badawczej i certyfikującej SEP BBJ.