incobex

Kontakt

INCOBEX Sp. z o.o.

 

43-300 Bielsko - Biała,  ul. Grażyńskiego 71, woj. śląskie

tel.: (33) 822-70-63, (33) 82-82-400

fax: (33) 822-70-63 wew. 220

e-mail: office@incobex.pl

 

NIP: 547-18-96-027

KRS: 0000191824

REGON: 072314171

 

Zamówienia prosimy wysyłać na adres zamowienia@incobex.pl

Zapytania ofertowe prosimy wysyłać na adres zapytania@incobex.pl

Niebieski - Rejon I

Pomarańczowy - Rejon II

Żółty - Rejon III

Zielony - Rejon IV

Czerwony - Rejon V

kontakt

Dział Sprzedaży

 

Dyrektor Sprzedaży

Damian Asztabski

tel.kom. 0 512 868 353

e-mail: asztabski@incobex.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon I)
Mateusz Stamm
tel. kom. 0 694 414 472
e-mail: stamm@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon II)
Karolina Kossakowska 
tel. kom. 0 795 518 602
e-mail: kossakowska@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon III)
Krzysztof Kardacz
tel. kom. 0 668 304 046
e-mail: kardacz@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon IV)
Paweł Marciniak 
tel. kom. 0 668 302 708
e-mail: marciniak@incobex.pl
Regionalny Kierownik Sprzedaży (Rejon V)
Dawid Mreńca
tel. kom. 0 795 518 601
e-mail: mrenca@incobex.pl
Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Gabriela Pajestka
tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 662 082 991
e-mail: pajestka@incobex.pl
Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Krzysztof Wieczorek
tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 664 487 469
e-mail: wieczorek@incobex.pl
Specjalista ds. Sprzedaży (Centrala w Bielsku-Białej)
(obudowy, rozdzielnice, akcesoria)
Michał Slot
tel.+48 (033) 82 82 404
tel. kom. 0 696 417 597
e-mail: slot@incobex.pl

kontakt

Dział Ofertowania

Kierownik Działu Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Jacek Filapek 

tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 218
tel. kom. 0 604 980 539
e-mail: jfilapek@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(rozdzielnice nn)
Marcin Matyjasik

tel.+48 (033) 82 82 405
tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 219

tel. kom. 0 533 121 995
e-mail: matyjasik@incobex.pl

Specjalista ds. Ofertowania
(rozdzielnice nn)
Tomasz Pawlik
tel. kom. 0 608 038 532
e-mail: pawlik@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(obudowy, akcesoria)
Sławomir Smaza
tel.+48 (033) 82 82 405 wew. 207
tel. kom. 0 575 301 822
e-mail: smaza@incobex.pl
Specjalista ds. Ofertowania
(obudowy, akcesoria)
Agnieszka Kruczek
tel.+48 (033) 82 82 405 wew. 215
tel. kom. 0 733 806 349
e-mail: akruczek@incobex.pl

Specjalista ds. Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Aleksander Kozik

tel. kom. 0 512 868 363
e-mail: kozik@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Mirosław Rosikoń

tel. kom. 0 698 833 127
e-mail: rosikon@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Piotr Siekierka

tel. kom. 0 668 303 529
e-mail: siekierka@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Izabela Błachut

tel. kom. 0 536 483 659
e-mail: blachut@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)
Łukasz Płatek

tel. kom. 0 535 190 415
e-mail: platek@incobex.pl

Dział Reklamacji

Tomasz Gaweł

tel.+48 (033) 82 82 400 wew. 222
tel. kom. 0 666 885 489 
e-mail: reklamacje@incobex.pl

kontakt

Dział Księgowości i Wierzytelności

Główna Księgowa

Urszula Lasek-Górna

tel.+48 (033) 82 82 402, tel. kom. 0 606 141 197, e-mail: gorna@incobex.pl

Wierzytelności
Dominika Beniuk-Langer
tel.+48 (033) 82 82 407, tel. kom. 0 668 148 656, e-mail: langer@incobex.pl

ODdział

Łódź

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 13
tel.: (42) 292 99 61
fax: (42) 292 99 62
e-mail: lodz@incobex.pl

Dyrektor Oddziału

Jacek Lech

tel. kom. 0 668 302 514
e-mail: lech@incobex.pl

Specjalista ds. Produkcji

Krzysztof Tomczak

tel. kom. 0 668 302 179
e-mail: tomczak@incobex.pl

Kierownik Produkcji

Michał Borowiak

tel.+48 (042) 292 99 61
tel.kom. 0 795 518 605
e-mail: borowiak@incobex.pl

ODdział

Lublin

20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57B
e-mail: lublin@incobex.pl

Dyrektor Oddziału

Konrad Borzęcki

tel. kom. 0 668 303 557
e-mail: borzecki@incobex.pl

Kierownik Produkcji

Sebastian Kurys

tel. kom. 0 668 026 889
e-mail: kurys@incobex.pl

Specjalista ds. Produkcji

Michał Wojcieszek

tel. kom. 0 668 302 916
e-mail: wojcieszek@incobex.pl

Specjalista ds. Produkcji  

Maciej Chmura

tel. kom. 0 574 728 022
e-mail: chmura@incobex.pl

ODdział

Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Nasyp 6

Dyrektor Sprzedaży

Damian Asztabski

tel.kom. 0 512 868 353 
e-mail: asztabski@incobex.pl

Kierownik biura handlowego w Gliwicach

(rozdzielnice nn)

Aleksander Kozik

tel. kom. 0 512 868 363
e-mail: kozik@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)

Mirosław Rosikoń

tel. kom. 0 698 833 127
e-mail: rosikon@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)

Piotr Siekierka

tel. kom. 0 668 303 529
e-mail: siekierka@incobex.pl

Specjalista ds.  Ofertowania

(rozdzielnice nn)

Izabela Błachut

tel. kom. 0 536 483 659
e-mail: blachut@incobex.pl

1. Administratorem moich danych osobowych, przekazanych w treści niniejszego formularza, jest INCOBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Grażyńskiego 71, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000191824, NIP 5471896027 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowym jest możliwy w formie telefonicznej pod nr (33) 822-70-63 lub pocztą elektroniczną na adres inspektor@incobex.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych [RODO]) -  przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane celem:

 

a) Zawarcia i wykonania przez Administratora umów z kontrahentami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

b) wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów – w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, podatkowego lub rachunkowości (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

c) prowadzenia korespondencji z kontrahentem lub jego przedstawicielami, dochodzenia roszczeń lub promocji własnych towarów lub usług. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Moje dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę– w szczególności wyrażoną w treści niniejszego formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

 

5. Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, z tym, że brak ich udostępnienia może uniemożliwiać Administratorowi wykonanie umów  zawartych z kontrahentami (jak np. umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), a także realizację usług posprzedażowych i gwarancyjnych.

 

6. Dane osobowe kontrahenta lub jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza osoby którym Administrator powierzy przetwarzanie danych (w tym: administratorzy infrastruktury, podwykonawcy, osoby realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług, doradcy i audytorzy), a także inni administratorzy.

 

7. Administrator może przekazywać moje dane osobowe do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, moje dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 

8. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania przez Administratora.

 

9. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych;

 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.