Aktualności

Jakie normy musza spełniac obudowy rozdzielnic elektrycznych?

Obudowy rozdzielnic elektrycznych są narażone na szereg niebezpiecznych czynników, do których zaliczyć można nie tylko wnikanie kurzu, wody i różnych ciał stałych, ale także statyczne i dynamiczne obciążenie materiałów, temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Jako że obudowy rozdzielnic elektrycznych mają również istotny wpływ na bezpieczeństwo osób mających z nimi styczność, muszą one spełniać różne międzynarodowe normy, aby uzyskać odpowiednie certyfikaty.

 

Stopnie ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529

 

Stopnie ochrony IP mają ogromne znaczenie w przypadku obudów do rozdzielnic elektrycznych, zwłaszcza gdy są one eksploatowane w miejscu o niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Z uzyskanego przez obudowę stopnia IP można dowiedzieć się, w jakich warunkach środowiskowych gwarantowana jest bezpieczna praca urządzenia.

Identyfikator IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza oznacza ochronę przed kontaktem fizycznym i określa stopień odporności obudowy na wnikanie ciał stałych. Natomiast druga cyfra opisuje ochronę przed wodą. Im wyższe cyfry, tym bardziej szczelna jest obudowa rozdzielnicy elektrycznej.

Obudowy naszej produkcji posiadają stopnie ochrony IP 44 oraz IP 54.

 

Bezpieczeństwo gwaratnowane przez normę PN-EN 61439-5

 

Norma ta określa główne parametry właściwości mechanicznej obudów elektrycznych przeznaczonych do stref publicznych. Zgodnie z normą PN-EN 61439-5 producent musi zapewnić pełną wytrzymałość statyczną i dynamiczna obudowy. Badane są między innymi: wytrzymałość na obciążenia, wytrzymałość na skręcanie, wytrzymałość na uderzenia ostrym narzędziem.

 

Wysokiej wytrzymałości obudowy STN i DIN do rozdzielnic niskiego napięcia oraz innych akcesoriów elektrycznych można zamówić bezpośrednio u nas. Nasze wyroby są zgodne ze wszystkimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą LVD 2014/35/UE oraz są oznaczone znakiem bezpieczeństwa CE.
Obudowy poliestrowe naszej produkcji spełniają wszystkie wymagania do budowy urządzeń (rozdzielnic) w II klasie ochronności oznaczanym odpowiednim znakiem.