Aktualności

Regulamin udzielania zamówień w ramach projektów unijnych

Regulamin udzielania przez Incobex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej zamówień współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Regulamin Incobex